There are no translations available.

Пружини работещи на натиск
Моля, попълнете тази заявкаpdf или долната форма.

 

 

*Задължителни полета

Фирма:   *Лице за контакт:

Град:   Пощенски код:

Адрес:

*Телефон:   Факс:   *e-mail:

Compression spring parameters

*d Диаметър на телта: mm

D Среден диаметър: mm

*De Външен диаметър: mm +/- mm

*Di Вътрешен диаметър: mm +/- mm

S Стъпка: mm

Dd Диаметър на контролния прът: mm

Dh Диаметър на контролната втулка: mm

*L0 Дължина в свободно състояние: mm

L1 Дължина в монтирано състояние: mm

L2 Дължина в работно състояние: mm

Lc Максимално свиване: mm


F1 Сила при L1: N +/- N

F2 Сила при L2: N +/- N


*n Брой работни навивки:

*nt Брой на всички навивки:


Посока на навиване: Лява Дясна

*Вид на края:      

*Вид на материала: Патентирана пружинна тел по EN 10270 - 1 (DIN 17 223)   Неръждаема пружинна тел по EN 10270-3 (1.4310)

Покритие: поцинковане   оксидация   омасляване   без покритие

Работна честота: Hz   *Работна температура: C

*Количество, върху което да се изготви офертата:

Забележка: